Nordmarka i Klæbu

Nordmarka som ligger øst for Klæbu sentrum og sør for Jonsvassområdet i Trondheim, byr på et småkuppert, fint og familevennlig terreng hvor det er fint å dra på tur både sommer og vinter.

 Nordmarka består i stor grad av barskogskledde åser og åpne myrområder  med små fiskevann, bekker og dyrkamark. I sør går det skogkledde terrenget bratt ned mot Selbusjøen. I øst grenser området opp mot kommunegrensen til Selbu. I nord ligger Jonsvassområdet og Trondheim.

Langåsen er høyeste punkt  – 516 meter over havet.

Langåskjølen og Grønkjølen, midt i hjertet av Nordmarka, var  tidligere et stort sammenhengende myrkjølområde. I dag er deler av Grønkjølen fulldyrket mens Langåskjølen er fredet som naturreservat. Noen av myrene som er tidligere utmarksslåtter, er svært rike både med hensyn til flora og fauna, bla. med en variert orkideflora.

Nordmarka er privateid. Området var opprinnelig allmenning og krongods, Nordre Allmenning, med selveie fra 1746. I 1960-årene var det utskifting til private teiger. Grunneierne bruker i fellesskap området til jakt, fiske og beite. Småviltjakt og fiske administreres av Klæbu Grunneierlag.

Adkomst
Områdene er lett tilgjengelige både til fots, med sykkel og bil. Utgangspunkt kan  bl.a. være turstien fra Klæbu sentrum, via bomveg til parkeringsplassen ved Gjenvollhytta eller fra parkeringsplassen på Saksvikvollen i Trondheim. Det går buss fra Trondheim til Bjørkli ved Selbusjøen. Derfra er det ca. 3-4 km. til Gjenvollhytta.

Seterdrift
I Nordmarka har det vært stor aktivitet med seterdrift – på det meste 17 setre.  Den siste la ned driften i 1946.  Det står navneskilt ved alle disse vollene.

Gjenvollhytta
Gjenvollhytta ligger fint til i Gjenvollåsen øst i Nordmarka. Hytta er, i tillegg til parkeringsplassen på Saksvikvollen

Det er bilvei (bomvei) helt frem til hytta via Brøttem og parkeringsplass for omlag 200 biler. Hytta er i skisesongen åpen hver søndag fra kl 10 til 16.
Gjenvollhytta ble bygget i 1978 og eies og drives av Klæbu idrettslag. Et eget hyttestyre er i dag ansvarlig for driften av hytta og for oppkjøringen av løypenettet. Foruten å fungere som skihytte, kan
hytta også leies til forskjellige arrangementer.

På skitur
Nordmarka har fine turskiløyper som prepareres av Klæbu Idrettslag. Skisporene prepareres slik at de skal være nye på lørdager og søndager, men husk at vær og vind kan endre forholdene. Fra Klæbu sentrum er det skiløype på ca 6 km til Gjenvollhytta og rundløypene ved Torberga og Langåskjølen.

Rundt Langåskjølen og Grønkjølen er det en 12 km. lang familevennlig rundløype i lett terreng som kan forlenges med ca. 3 km. over Langåsen. Storparten av løypa går i skog, men på Langåsen (516 m) kommer man såpass høyt til værs at terrenget får et visst heipreg. Denne rundløypa nås lettest fra Saksvikvollen eller Gjenvollhytta. Rundt Torberga  er det en rundløype på ca. 12 km. Her er det kuppert terreng  med flere fine utsiktpunkter. Løypa nås fra Klæbu sentrum og fra Gjennvollhytta.

Starten på rundløypa rundt Langåskjøen etter å ha gått fra Saksvikvollen.

Langåskjølen naturreservat
Området ble fredet som naturreservat i desember 1990. Formålet var å bevare et større, variert oseanisk preget myrområde i skogregionen.

Området ligger som mosaikk mellom fattige skogtyper og myr av varierende rikhetsgrad. Områdene inn mot skogåsene i øst og nordvest har rike og tildels ekstremrike myrtyper. De fleste ekstremrikmyrene er dominert av brunskjene. Store mengder av engstarr og nebbstarr. Botnsjiktet i de minerotrofe myrene domineres av stjernemose og brunmoser. Området er også spesielt med sitt sterke innslag av oseaniske arter som klokkelyng, pors, loppestarr og myrkråkefot. Området utgjør østlig del av et tidligere enhetlig myr/skogområde mellom Selbusjøen og Jonsvatnet. Viktig hekkeområde for vann- og vadefugl, samt amfibier har tilhold i området. Bl.a. finnes krikkand, skogsnipe, gluttsnipe, vipe, småspove, enkeltbekkasin og fiskemåke, samt liten salamander.

På sykkeltur
I Nordmarka er det mange traktorveger og en del stier som man kan legge sykkelturen til. Turstien fra Teigen til Dragsten er planlagt med en standard som egner seg for sykling. Det er ikke like fri adgang til å sykle som å gå i naturen. Regler for sykling i utmark finnes i friluftslovens § 2. Her fremgår det at ferdsel med bl.a. ”tråsykkel” er tillatt på veg eller sti i utmark og over alt i utmark i fjellet. Med andre ord: man kan sykle fritt på fjellet såfremt det skjer hensynsfullt og varsomt, mens man utenom fjellområdene må holde seg til veg eller sti.

Fiske og jakt
Klæbu Grunneierlag tilbyr jakt på elg, rådyr og småvilt i Nordmarka.
Fiske i vannene.  Her finnes ca. 20 vann og tjern med forskjellige fiskeslag, og fisk av forskjellige slag.

I Selbusjøen er det mulig å fiske røye, ørret og lake.

Bærplukking
Blåbær og tyttebær er årvisse bærsorter i området. Multeplukking har nok tradisjonelt vært forbeholdt de ”lokalkjente”.

Vis hensyn !
I Nordmarka beiter sau og storfe om sommeren. Alle som ferdes i området må ta nødvendig hensyn og passe på å lukke grinder etter seg på innfallsveier inn i området. Både av hensynet til viltet og til beitende husdyr bes alle om å overholde båndtvangen

Originalside for tekst og bilder på denne siden: http://www.klabu.kommune.no/Tjenester/Kultur-og-fritid/Friluftsliv/Nordmarka-i-Klabu/

4 responses to “Nordmarka i Klæbu

  1. Leif Ove Sjøvoll

    Hvorfor kan dere ikke sette opp et kart som viser Nordmarka i detalj på dene siden?

    • Som privatperson har ikke jeg noe detaljert kart over Nordmarka å legge ut på min personlige blogg. Du burde kanskje heller rette henvendelsen din til Klæbu Kommune? Som det fremgår nederst på siden her jeg hentet teksten fra Klæbu kommune sine nettsider. Forøvrig har jeg tidligere fått tak i gratis kart på biblioteket. Mulig de har det enda. Verdt å sjekke.

  2. Jan Kåre Berg

    Gullsiberget er høyeste punkt i Nordmarka. 537m

Legg gjerne igjen en kommentar!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..